Sutě

Vzhledem k povaze našeho zařízení je nutné stavební materiál třídit. Vytříděný materiál pak již nevyžaduje další zpracování a je možné jej jednoduše recyklovat – v našem případě vyrábět náhradu kameniva = recyklát. Z tohoto důvodu je „čistota“ materiálu k recyklaci zohledněna v ceně za příjem stavebních sutí (viz. ceník).

Beton a výrobky z něj je velmi vhodný materiál k recyklaci, pokud však obsahuje velké množství železné výztuže, je jeho zpracování složité. Také pokud je beton ve velkých kusech, větších než 40x40 cm, zvyšuje se náročnost recyklace. Proto je u takovýchto druhů betonové sutě cena za jednotku několikanásobně vyšší. Dále také beton nesmí obsahovat zbytky izolačních materiálů nebo různých potěrů!

Asfalt (živičné povrchy) je recyklovatelný za určitých podmínek. Tyto podmínky stanovuje vyhláška č. 130/2019 Sb. Před návozem toto materiálu je tedy nutné zajistit hodnocení asfaltu dle stanovených kritérií. Asfalt obsahující dehet je nebezpečný odpad a není možné jej přijmout na recyklaci! Obecně u stavebních sutí platí, že nesmí obsahovat příměsi plastů, kovů, skla a dalších materiálů, které také při demolicích vznikají. Výkopová zemina je vhodná po přetřídění jako zásypový materiál. Také u tohoto materiálu je ale důležité, aby neobsahoval příměsi jiných sutí. Pokud je v zemině asfalt nelze ji na recyklaci přijmout!

Původce odpadu odpovídá za to, že odpad není znečištěný a je vhodný k recyklaci. Proto požadujeme před příjmem odpadu vyplnit Základní popis odpadu, v některých případech i výsledky rozborů odpadu. U soukromých osob je vyžadováno Čestné prohlášení, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti.

Letní provoz Po-Pá
6:30 - 17:00
Modřice, Brno-jih
Tyršova 310
Zobrazit mapu

Ceník recyklačního střediska Brno

Stavební prvky

Pro zahradní projekty

Štěrky

Recykláty

Kontaktujte nás

letní provoz Po-Pá
6:30 - 17:00
Kontakty