Recykláty

Směsný recyklát

Jemná frakce 0-8 mm je svými vlastnosti vhodná pro použití do násypů těles komunikací, na zásypy inženýrských sítí, obsypy kabelů, vodovodů nebo kanalizačních sítí.

Střední frakce 8-32 mm je vynikající násypový materiál pro vytváření podkladních vrstev, pro náspy i aktivní zóny méně zatížených komunikací.

Hrubá frakce 32-63 mm je velmi vhodná pro stavbu obslužných polních, lesních a dalších méně zatížených - obslužných vozovek. Dobře se také hodí na tvorbu drenážních vrstev.

Čistý cihelný recyklát

Používá se v jemnějších frakcích jako antuka pro sportoviště. Větší frakce je možno využít jako prvek udržující vlhkost v substrátech a zemině v zahradnictví. A samozřejmě je velmi vhodný na vyrovnání terénních nerovností obslužných komunikací.

Betonový recyklát

Jemná frakce 0-8 mm podobně jako směsný recyklát vhodný do násypů těles komunikací, k zásypům a obsypům inženýrských sítí, ale má mnohem lepší hodnoty únosnosti a nasákavosti. Tato frakce je velmi dobře hutnitelná.

Střední frakce 8-32 mm lze využít jako náhradu kameniva při budování podkladových a podsypových vrstev s vyšší pevností než za použití směsného recyklátu.

Hrubá frakce 32-63 mm je vhodná jako umělé kamenivo pro tvorbu podkladových vrstev komunikací s větší zátěží.

Na přání zákazníka je možno namíchat i frakce 0-32, nebo 0-63mm pro lepší hutnitelnost.

Zaměřujeme se na výrobu kvalitního čistého betonového recyklátu, který je schopen nahradit kamenivo.

Asfaltový recyklát

Jemná frakce je vhodná pro použití v obalovnách. Uplatnění tohoto recyklátu je především při výstavbách obslužných, lesních či polních komunikací, kde je třeba použít kvalitnějšího materiálu. S tímto recyklátem je možné dosáhnout i bez složité mechanizace velmi dobrou úroveň povrchu vozovky. Standartně vyrábíme frakce 0-8, 8-32 a 32-63 mm. Můžeme ale i vyrobit frakce 0-10, 10-32 mm.

Pravidelné vzorkování

Všechny recykláty, kromě asfaltového, jsou pravidelně vzorkovány, tak aby výsledný produkt splňoval požadavky na ekotoxicitu a maximálně přípustný obsah škodlivých látek. Na naše recykláty poskytujeme Prohlášení výrobce k nestanovenému stavebnímu výrobku, o tom že výrobek je bezpečný při běžném způsobu využití dle § 3 odst. 5 zákona 102/2001 Sb., dle písmena d) a f) a jeho další použití je v souladu s vyhláškou č. 294/2005.

Pondělí až pátek
6:30 - 17:00
letní provoz
Modřice, Brno-jih
Tyršova 310
Zobrazit mapu

Ceník recyklačního střediska Brno

Pro zahradní projekty

Štěrky

Recykláty

Kontaktujte nás

Pondělí až pátek
6:30 - 17:00
Kontakty